Zbliża się termin składania deklaracji VAT i zaczyna Cię dręczyć pytanie – złożyć zerówkę czy nie? Klient się w ogóle nie pojawił z dokumentami, albo masz je tylko w formie szczątkowej – jest Twoja faktura za księgowość, może jeszcze kilka kosztowych dostarczonych omyłkowo wraz z dokumentami miesiąc temu. Im bliżej 25-go tym bardziej ogarnia Cię stres. Wydzwaniasz do klienta, piszesz maile, sms-y, ale on ma Cię generalnie w głębokim poważaniu. Dokumentów jak nie było, tak nie ma. Zaczynasz panikować, szukać odpowiedzi na pytanie “wysłać, nie wysłać” na forach albo dzwoniąc do koleżanek księgowych. I słyszysz: “wysyłaj, potem zrobisz korektę”, “ujmij fakturę za księgowość i wysyłaj, potem korekta”, ktoś inny straszy: “nie wysyłaj, to przestępstwo!”, dzwonisz do urzędu skarbowego i nawet tam miła Pani straszy odpowiedzialnością i każe wysyłać cokolwiek, a potem dobrotliwie radzi złożyć korektę. Masz już totalny mętlik i ból żołądka ze strachu. Oprócz lęku przed ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową, boisz się, że klient się obrazi, zrobi Ci awanturę, albo wypowie umowę.

A ja powiem tak – skoro nie masz dokumentów, a ze strony klienta cisza i brak wyraźnej informacji, że za ten miesiąc dokumentów nie wygenerował i nie dostarczy, to w żadnym przypadku nie składaj “zerowej” lub “szczątkowej” deklaracji VAT. Natomiast w przypadku fochów lub awantur ze strony naszych kochanych klientów, w odpowiedzi podeślij ten artykuł. I najważniejsze – bądź do diabła konsekwentna!!! Jak już raz zastosujesz się do tej zasady, stosuj już ją konsekwentnie bez względu na wszystko!

Dlaczego?

O zaletach bycia konsekwentną mówić raczej nie trzeba – wiedzą to doskonale np. rodzice nastolatków 🙂 Tylko to co sobie wywalczysz i wyszarpiesz to będzie Twoje. Okaż tylko słabość, wahanie, ustąp kilka razy – to najlepszy przepis na katastrofę, prawda? Sama będziesz karmić chomika, wyprowadzać psa o 5 rano, sprzątać mokre ręczniki rozdeptane na podłodze czy pakować swojego kochanego syneczka na wyjazd (nieważne ile lat ten syneczek mieć będzie). Natomiast w swoim biurze rachunkowym sama będziesz co miesiąc mieć ból głowy, stres i wieczne pytanie – co zrobić, bo ten mój klient “taki niereformowalny” 🙂

Co do przepisów prawa to sprawa ma się tak:

Jednym z obowiązków ciążących na czynnych podatnikach VAT jest obowiązek składania deklaracji VAT (art. 99 ust. 1-3 ustawy VAT). Z punktu widzenia przepisów VAT obowiązek składania deklaracji VAT obciąża wyłącznie podatników. O obowiązku składania deklaracji VAT za podatników przez np. księgowe mówi się tylko dlatego, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiadać może jak sprawca także ten, kto na podstawie umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 9 § 3 ustawy Kodeks karny skarbowy). W związku z tym, przykładowo, osoby fizyczne prowadzące biura rachunkowe, które na podstawie zawartej umowy obowiązane są do składania deklaracji VAT w imieniu podatnika, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie takiej deklaracji VAT.

Nasza umowa z klientami zawiera zapis (Twoja też???), że jesteśmy zwolnione z obowiązku terminowego złożenia deklaracji VAT jeżeli klient nie dostarczy dokumentów do 7 dnia następnego miesiąca. W tej sytuacji w przypadku niedostarczenia przez klienta dokumentów w terminie po prostu nie składamy deklaracji VAT za klienta. W takim przypadku wykluczone jest pociągnięcie nas do odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. Nie składamy też absolutnie w imieniu klienta „zerowej” deklaracji VAT. Obawiamy się, że w takim przypadku popełniłybyśmy wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe polegające na podaniu nieprawdy w deklaracji VAT (art. 56 k.k.s.). Z tego samego powodu nie składamy w imieniu klienta deklaracji VAT jeżeli wiemy, że dostarczone dokumenty są niekompletne. Mamy też zapis uprawniający nas do nieskładania deklaracji VAT w imieniu podatnika w takich przypadkach. Jeżeli klient uniemożliwia biurowi rachunkowemu złożenie w jego imieniu prawidłowej deklaracji VAT, nie można według mnie przypisać nam winy za niezłożenie deklaracji VAT (co wyłącza popełnienie czynu zabronionego – zob. art. 1 § 3 k.k.s.). Jednocześnie świadomie składając w imieniu klienta niepełną deklarację VAT dokonująca tego osoba fizyczna może popełnić wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe polegające na podaniu nieprawdy w deklaracji VAT-7/VAT-7K (art. 56 k.k.s.).

Cytowane przepisy:

Art. 1 § 3 k.k.s: Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Art. 9. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Reasumując, po przeczytaniu wyżej wymienionego artykułu:

  1. Sprawdź zapisy swojej umowy w zakresie braku odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez klienta.

  2. Jeśli takich zapisów brak lub są nieprecyzyjne – zmodyfikuj umowę!

  3. Napisz maila do wiecznie spóźnialskich klientów, że począwszy od kolejnego miesiąca nie będziesz już składać zerowych lub niepełnych deklaracji VAT.

  4. Bądź konsekwentna – to podstawa sukcesu!

Powodzenia 🙂

Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna) Sprawdź