Co dzieje się u nas gdy na współpracę decyduje się nowy klient, osoba fizyczna.

Załóżmy, że prowadzi już od jakiegoś czasu firmę. Po otrzymaniu i omówieniu oferty stwierdza, że trafił do księgowego raju i nigdzie się już nie rusza.:)

Zaczynamy od zebrania wszystkich interesujących nas informacji, czyli od WYWIADU. Do tego służy nam ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna).Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna)

Poza wieloma oświadczeniami klienta nas chroniącymi (m.in. split payment, biała lista, ulga na złe długi) zbieramy tam mnóstwo danych, takie jak: imiona, nazwisko, PESEL, NIP, adres, stan cywilny, ale przede wszystkim informacje o prowadzonej działalności: formie opodatkowania (PIT, ryczałt), VAT, sposobie wpłacania podatków (miesięczny, kwartalny, itd.) oraz wiele innych. Często zdarza się (o zgrozo), że nasz nowy klient nie ma pojęcia czy jest na skali, czy może na liniówce, ba, nierzadko nie ma pojęcia jak wpłaca podatki! Po dwudziestu latach prowadzenia swojego biura już chyba nic nie jest mnie w stanie zdziwić, zatem do takiej niewiedzy klienta podchodzę ze stoickim spokojem. Nie mogę sobie jednak pozwolić na to, by nie mieć pewności jak obliczać podatki klienta i nie mieć tego na piśmie z podpisem klienta.Jak ułożyć pracę biura rachunkowego

Co robimy gdy klient nie wie, czy płaci VAT, czy ryczałt. 🙂

  1. Proponujemy mu wizytę w urzędzie skarbowym na własną rękę i uzyskanie odpowiednich informacji. Najczęściej zapisujemy mu pytania na kartce lub wysyłamy mailem. Gdy klient dowie się wszystkiego w swoim urzędzie, prosimy go o uzupełnienie ankiety lub wysłanie informacji mailem, który podpinamy pod ankietę, jako jej część.
  2. Gdy klient wzbrania się przed wizytą w urzędzie proponujemy mu wtedy naszą usługę. Polega ona na wystąpieniu do urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o formie opłacania podatków. Urząd jest zobligowany takie zaświadczenie wydać. Opisane to jest w art. 306a Ordynacji Podatkowej:

Art.306a. Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy

§ 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

§ 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

§ 5. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może być złożony w dowolnej formie, można też skorzystać z druków udostępnionych na stronach urzędów. Jako przykładowy ten zamieszczony na stronie szczecińskiego urzędu – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA. Należy też pamiętać o tym, że do złożenia takiego wniosku potrzebne jest pełnomocnictwo PPS-1 od klienta wraz z opłatą skarbową. Wydanie takiego zaświadczenia także podlega opłacie skarbowej.

Taka usługa, czyli wystąpienie do urzędu z wnioskiem o zaświadczenie kosztuje u nas 100 zł netto plus opłaty skarbowe. To jedyna droga w przypadku gdy klient nie chce się sam dowiedzieć wszystkiego w urzędzie. My sami nie dzwonimy do urzędu, nie prosimy się i nie stresujemy. To w interesie klienta jest podać nam dane do rozpoczęcia współpracy i skoro sam nie chce się tym sam zajmować, my z wielką chęcią dowiemy się same wszystkiego. Za dodatkową opłatą.:)

Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna) Sprawdź